Copyright © 2013. All Rights Reserved - SABID Indyka Dariusz
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia majątkowe dla firm Głównym celem ubezpieczenia jest kompleksowa ochrona majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń. Warunkiem skorzystania z polisy jest wykupienie minimum dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. Ubezpieczenie skierowane jest zarówno do osób prowadzących działalność samodzielnie, małych rodzinnych firm, jak również przedsiębiorstw posiadających ugruntowaną pozycję na rynku. Korzyści - pełna ochrona majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej; produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, - jedna polisa do wszystkich ryzyk wchodzących w skład ubezpieczenia, - jeden przejrzysty wniosek i uproszczony sposób zawarcia umowy, - zabezpieczenie kredytu; prestiż i stabilność gwarantuje, że polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie - możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej - możliwość skorzystania ze świadczeń assistance: - pomocy w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i pomoc w przypadku hospitalizacji, - zorganizowania lokalu zastępczego i pomocy specjalisty na przykład ślusarza czy elektryka oraz dozoru mienia po powstaniu szkody, - atrakcyjne zniżki za: - stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, - bezszkodową kontynuację ubezpieczenia, - jednorazową płatność składki, - ilość wykupionych ubezpieczeń; składka naliczana na bardziej preferencyjnych warunkach, niż w przypadku osobnego wykupienia każdego ubezpieczenia, - możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat. Zakres ubezpieczenia: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (w tym głównie: pożar, grad, powódź, huragan, deszcz nawalny itp.) oraz szkody wodnokanalizacyjne - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym - ubezpieczenie assistance
Powrót Powrót Ubezpieczenia  CHRONIMY TWOJE ŻYCIE I MIENIE