Copyright © 2013. All Rights Reserved - SABID Indyka Dariusz
Ubezpieczenie komunikacyjne
Przedmiot ubezpieczenia: - samochody osobowe - samochody ciężarowe - autobusy - ciągniki samochodowe - przyczepy i naczepy - motocykle i motorowery - ciągniki rolnicze Zakres ubezpieczenia: - OC odpowiedzialność cywilna Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. - AC dobrowolne ubezpieczenie autocasco Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np.: kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy “Prawo o ruchu drogowym”. W ramach AC dostępnych jest wiele opcji pozwalających precyzyjnie dostosować ochronę do indywidualnych potrzeb klienta. - NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło na terytorium RP lub poza jej granicami. - Assistance pomoc na drodze Pakiet assistance, który oferuje szeroki zakres świadczeń w trudnych sytuacjach na drodze np. awaria, stłuczka, brak paliwa, holowanie w wyniku awarii czy wypadku, samochód zastępczy po wypadku czy kradzieży itp. - Auto Szyba Często spotykanym problemem dotykającym kierowców jest wybita lub uszkodzona szyba czego powodem jest uderzenie kamienia spod kół samochodu jadącego przed nami. Odprysk na szybie lub małe pęknięcie - z pozoru drobna szkoda, która może przysporzyć wiele kłopotów. Dzięki ubezpieczeniu szyb możemy uniknąć niepotrzebnych zmartwień i utraty zniżki w AC.
Powrót Powrót Ubezpieczenia  CHRONIMY TWOJE ŻYCIE I MIENIE