Copyright © 2013. All Rights Reserved - SABID Indyka Dariusz
Ubezpieczenia mieszkaniowe
Przedmiot ubezpieczenia: - mieszkania - domy jednorodzinne - domy w budowie - domy letniskowe - stałe elementy - czyli zamontowane na stałe elementy wykończeniowe: drzwi, okna, powłoki ścienne, podłogi, glazura, wykończenie łazienek i WC (krany baterie, spłuczki itp), schody, antresole, piece CO z osprzętem instalacje wewnątrz budynku (elektryczne, wodne, CO, itp), itp - ruchome elementy - czyli meble, sprzęt RTV i AGD, ubrania, książki, rowery, dzieła sztuki, wyroby z kamieni szlachetnych i metali, sprzęt turystyczny itp. - budowle - np. ogrodzenie z wyposażeniem bram, śmietniki, altanki, wiaty, Zakres ubezpieczenia: - od ognia i innych zdarzeń losowych (grad, huragan, pożar, osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna, przepięcia, zalanie, deszczu nawalnego itp) - od kradzieży z włamaniem i rozboju - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (np. zalanie sąsiada) - następstw nieszczęśliwych wypadków - assistance w domu - pomoc specjalistów (ślusarz, hydraulik, szklarz), lokal zastępczy po szkodzie itp. - assistance medyczny - wizyta lekarza w przypadku nagłego zachorowania, transport medyczny do szpitala, dostawy leków i inne.
budynek
stałe elementy
ruchome elementy
Powrót Powrót Ubezpieczenia  CHRONIMY TWOJE ŻYCIE I MIENIE