Copyright © 2013. All Rights Reserved - SABID Indyka Dariusz
Ubezpieczenia ochronne
Ubezpieczenie Pomoc na Raka zapewnia między innymi: - wypłatę świadczenia pieniężnego na etapie: rozpoznania nowotworu, w przypadku operacji, w przypadku chemioterapii / radioterapii - miesięczne świadczenie pieniężne (nawet do 12 miesięcy) - dostęp do szerokiego zakresu konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych - transport medyczny - pomoc psychologa - druga opinia medyczna zweryfikowanie prawidłowości postawionej diagnozy, zaproponowanie możliwych kierunków dalszego leczenia - dodatkowo możliwośc objęcia ochroną wszystkich Twoich dzieci od momentu ich narodzin, aż do 18 roku życia - infolinia medyczna 24h w zakresie profilaktyki i stylu życia zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworów, sposobu przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem i diagnostyką nowotworów, objawów związanych z przyjmowaniem leków bądź interakcją z innymi lekami
Powrót Powrót
poMOC
na RAKA!
Ubezpieczenia  CHRONIMY TWOJE ŻYCIE I MIENIE